Gallery

חברת אקו וייב פאוור סיימה בהצלחה התקנת “דור שני” של תחנת כוח לייצור חשמל מגלי הים בנמל יפו, התחילה בבניה של פרוייקט הדגל בגיברלטר וזכתה להכרה ע”י אוניברסיטת ERASMUS שבהולנד


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ecowave/www/heb/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

חברת אקו וייב פאוור ממשיכה "להכות גלים" בתחום ייצור החשמל מגלי מהים; החברה סיימה בהצלחה את התקנת הדור השני של תחנות הכוח שלה בישראל, החלה ברכישת חלקים ובהרכבתם לקראת הפרוייקט החדש בגיברלטר וזכתה להכרה מאוניברסיטת Erasmus.

חברת אקו וייב פאוור נחושה להציג לעולם פתרון כלכלי ואמין בתחום אנרגית הגלים. החברה השקיעה משאבים משמעותיים בפיתוח ומסחור תחנת הכוח הייחודית שלה, אשר ממירה גלי ים לחשמל.

נראה כי ההשקעה הניבה פרי ובתוך זמן קצר, חברת אקו וייב פאוור סיימה בהצלחה ניסויים בבריכת גלים, וגם מחקר של כשלוש שנים לצורך בחינת פעילות תחנת הכוח בתנאי אמת, כל זאת על מנת להוכיח את יכולת השרדותה של המערכת שפיתחה ורכיביה. בבד בבד עם הוכחת היכולת, חברת אקו וייב פאור ביצעה שידרוג של רכיבי המערכת ופיתחה מערכת בקרה ייחודית אשר מאפשרת לחברה לאסוף נתונים בזמן אמת, לבצע שליטה מרחוק לצורך תפעול ותחזוקה של התחנה, ובה בעת לספק חשמל יציב לרשת החשמל.

Photo2

בתחילת חודש יולי, החברה התקינה בהצלחה את המערכת המשודרגת בנמל יפו אשר בישראל. תחנת הכוח המשודרגת תופעל באמצעות שני מצופים. האחד הינו מצוף מגרסא ראשונה של המערכת והאחר הוא  מצוף מדגם חדיש ומשופר "דור 2" ,אשר יבחן על ידי החברה לקראת יישום הדגם בפרויקט הדגל של אקו וייב פאוור בגיברלטר.

חברת אקו וייב פאוור מחזיקה בצנרת פרוייקטים מרשימה בהיקף של 111 מגה וואט. הפרויקט הראשון שאקו וייב מוציאה לפועל הוא במסגרת הסכם למכירת חשמל בהיקף של 5 מגה וואט  שנחתם עם ממשלת גיברלטר, במהלך 2014.

עד סוף שנה זו, תשלים החברה את הדרישות המקדמיות על פי הסכם רכישת החשמל, בכך שתעמיד תחנה המורכבת מ-8 מצופיי "דור 2"  על המזח בגיברלטר. תחנה זו תהווה אבן דרך ראשונה לקראת הוצאה לפעול של 5 מגה וואט בסך הכל. תחנת הכוח בהיקף של 5 מגה וואט תספק לגיברלטר כ15% מתצרוכת החשמל השנתית ותסייע למדינה לעמוד ביעדי האנרגיה המתחדשת שנקבעו לשנת  2020 על ידי האיחוד האירופי.

" בדור 2 של תחנת הכוח שלנו, הצגנו רכיבים חכמים , חומרים באיכות גבוהה  ומערכת שליטה ובקרה אשר ניצבת בקידמת הטכנולוגיה ואשר מאפשרת לנו שליטה מרחוק, תוך כדי ניטור מספר אינדיקטורים חשובים. אנחנו מבקשים להזמין את שותפינו הפוטנציאליים, לקוחותינו ומשקיעים לבוא ולבקר את תחנת הכוח ביפו ולהתרשם מן המאמצים המשמעותיים שהושקעו" מסרו דיוויד לב ואינה ברוורמן, המייסדים במשותף של החברה.

הישגיה האחרונים של החברה לא חמקו מתשומת הלב של אוניברסיטאת Erasmus, אשר בתחילת החודש  הכירה בחדשנותה של החברה בטקס שנערך במסגרת "Erasmus Awards", שם פאנל מרשים של שופטים ציינו כי:  "מערכותיה המודולאריות של חברת אקו וייב פאוור הינן מערכות חכמות, אשר מהונדסות כראוי ובעלות פוטנציאל גבוה לייצור מסחרי של חשמל מגלי הים.  עלויות הייצור נשמעות מעניינות – וזוהי מערכת עם פוטנציאל גבוה"

שופטי הפנאל היו : וולקר בקרס, יו"ר הדירקטוריון המייעץ של ECFEB  ומנכ"לה לשעבר של חברת RWE Npower; דירק שלזינגר, דירקטור מנהל של חטיבת הייצור ופתרונות מבוססי אינטרנט בחברת Cisco Systems; ז'אן פול בויז'ס, סמנכ"ל מידע בכיר  בחברת Enexis BV; ראוד מליסטה, כלכלן אסטרטגיה תאגידית בנמל רוטרדם; ריק הרינק מנהל שינוי וחדשנות בחברת Stedin ו פרופסור ג'ון קולינס מאוניברסיטאת מינסוטה.

 למידע נוסף על חברת אקו וייב פאוור, אנא בקרו באתר החברה

צרו עימנו קשר ב: info@ecowavepower.com  או באמצעות טלפון מספר : 972-3-5094017+

בנוסף, הצטרפו אלינו ב-Facebook  ו- Twitter