החברה

אסטרטגיה עסקית

חברת אקו וייב פאוור נוטלת חלק בשיתופי פעולה ותרה אחר שיתופי פעולה עם חברות אנרגיה וחברות אנרגיה ירוקה, רשויות חשמל, משרדי אנרגיה, נמלים ומרינות, מפתחי פרויקטים, מוסדות להשכלה, מוסדות מחקר ופיתוח, יצרנים, ספקים, חברות הנדסה, קרנות פרטיות וציבוריות, משקיעים וארגונים ברחבי העולם כולו, שמעוניינים לחקור ו/או להשקיע באנרגיה מגלי הים, על מנת לספק היצע לביקוש העולמי הגובר באנרגיה נקייה, מתחדשת וכלכלית. חברת אקו וייב פאוור הנה הממציאה, הבעלים והמפתחים הבלעדיים של הטכנולוגיה הייחודית שלנו לייצור החשמל מגלי הים. בעקבות 100% השליטה הטכנולוגית, אנו פתוחים למגוון שיתופי פעולה. אנו מסוגלים לתמוך במבני פרויקטים שונים כגון:
BOO (Build, Own, Operate),
BOT (Build, Operate, Transfer),
BOOT (Build, Own, Operate, Transfer),
BLT (Build, Lease, Transfer),
וגם
BLOT (Build, Lease, Operate, Transfer).
  אנו גם יכולים לשתף פעולה באמצעות חברות בנות, הנפקת זיכיונות בלעדיים ולא בלעדיים עבור הטכנולוגייה, שיתופי פעולה לייצור חלקים באופן בלעדי, ובאמצעות הסכמי תפעול ותחזוקה. חברת אקו וייב פאוור מעוניינת למכור את החשמל המופק על ידינו בקנה מידה גדול, על ידי התחברות לרשתות החשמל הקיימות, ואספקת האנרגיה לערים. כמו גם, בקנה מידה קטן יותר,על ידי אספקת החשמל היישר מתחנת הכוח אל בית הלקוח. אנו מספקים ללקחותינו חבילת שירותים נוחה וכוללת, שמתחילה בעריכת מחקרי הישימות שנועדו לבחון את התאמת הטכנולוגייה שלנו לאזורים גאוגרפיים שונים, וכלה בשירותי בנייה, התקנה, תפעול ותחזוקה שנועדו לספק תמיכה מלאה ללקוחותינו.