Gallery

אקו וייב פאוור פורצת דרך בתחום החשמל מגלי הים

החברה סיימה את הקמת תחנה הכוח המסחרית הראשונה שלה בגיברלטר, זכתה בפרס “עסקת השנה” מטעם AI Magazine על סבב השקעות מוצלח בהובלת פירבלי ולאחרונה נמסר לה כי היא מועמדת לשני פרסים בחסות מגזין IAIR עבור “מנכ”ל השנה” ו” חדשנות בקיימות “

לפרטים נוספים ראה energynews

IMG_20160221_112824